57 +1 755 9349 info@equitas.org.co
reporte anual equitas

Código: FOR89
Título: Soil Analysis in Forensic Taphonomy
Autor: Mark Tibbett and David O. Carter
Editorial: CRC PRESS
Año: 2008
Linea temática 1: Tafonomía Forense
Linea Temática 2: Análisis de suelos

Para consultar este libro por favor contáctenos

Teléfonos: (57) 1 4877017 – (57) 3123211422

Categoría:
Biblioteca Física
Tafonomía Forense
Análisis de Datos
Descargar: